červen

 

 


INFORMÁTOR

Č. 6 / 2018

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

PŘÍBRAM

 

 

   Vydává:               SONS ČR, z.s.  OO PŘÍBRAM

                                Žežická 193, 261 01, Příbram 7

                                Tel.: 775 438 194, 778 702 405

                                Email: pribram-odbocka@sons.cz

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky

SONS ČR, z. s. PŘÍBRAM a jejich příznivců.

Je neprodejný.

Vážení členové a příznivci SONS Příbram,

právě se Vám do rukou dostává náš pravidelný informátor pro aktuálí měsíc. Rádi bychom Vás seznámili s plánem aktivit na tento již letní měsíc. Teploty se nám pomalu ale jistě šplhají k letním hodnotám, ale mi přesto nepolevíme a dále se budeme věnovat cvičení s Kristinou a Fitseniorem, abychom zůstali v kondici. Zahálet tentokrát nebude ani knihovna, kde se sejdeme hned dvakrát a zaposloucháme se do audioknih. Čeká nás také tradiční rozloučení před letním odpočinkem a letní opékání buřtů. Tentokráte vše neproběhne na půdě knihovny Jana Drdy. Vybrali jsme pro Vás jinou lokaci v Rožmitále pod Třemšínem. Nadále je třeba se také věnovat relaxaci, aby nás shon dnešní uspěchané doby nedohonil, o to se pokusíme v solné jeskyni. Čeká nás také herní odpoledne. V neposlední řadě nás opět navštíví nevidomý masér Jirka. Květnový termín byl poměrně rychle naplněn, tak se v případě zájmu hlaste co nejdřív. Připravili jsme si pro Vás také jednu novinku. Rádi bychom Vám prostřednictvím Informátoru zprostředkovali informace o Braillově bodovém písmu. V prvním dílu tohoto seriálu, který jsme nazvali bodování, se budeme věnovat jen tomu, jak vše funguje a řekneme si něco málo o historii. Příště bychom Vám přinesli první písmenka a představíme Vám takto postupně celou abecedu. 

V rubrice o pomůckách si přečtete o haptických mapách a v právní poradně se dozvíte něco o bílé holi.
Chceme Vás opět požádat, abyste se vždy hlásili na všechny akce dopředu na toto číslo: 775 438 194 nebo na 778 702 405, případně na e-mail: pribram-odbocka@sons.cz. Je to opravdu velmi důležité, jelikož někdy se třeba chystáte, ale akce se zruší, protože nemáme nahlášené žádné zájemce. Stejně tak důrazně prosíme o odhlašování a to i v případě pravidelných akcí jako je třeba cvičení nebo solná jeskyně! Prosíme tedy, volejte, případně jen prozvánějte, zavoláme Vám vždy zpátky!

 

Moc děkujeme za pochopení.

Program akcí: Červen 2018

5.6.     Cvičení Fit Senior s Kristýnou: v centru SONS 14:00 – 15:00, 30 Kč/osoba

 

7.6.     Literární posezení s audioknihami v knihovně Křižák - 14:00 – 16:00

 

8.6.     Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak od 14:00, 35 Kč/osoba

 

9.9.     Černá kavárna v D-klubu Příbram 10:00 – 17:00

 

11.6.   Herní odpoledne v centru SONS, čekají Vás různé hmatové hry

           (Člověče, nezlob se, Quardo, Boj o most atd.) a když bude hezky tak si

           venku zacvičíme na cvičebních strojích, 14:00 – 16:00

 

12.6.   Cvičení Fit Senior s Kristýnou: v centru SONS 14:00 – 15:00, 30 Kč/osoba

 

22.6.   Výlet do Rožmitálu pod Třemšínem na opékání buřtíků, 13:00 – 15:30

 

26.6.   Cvičení Fit Senior s Kristýnou: v centru SONS 14:00 – 15:00, 30 Kč/osoba

 

27.6.   Masáže v centru SONS, na objednání, od 10:15

           Ceny: 200 Kč/ ½ hod. nebo 400 Kč/ hod. (klasická sportovní masáž)

           Ceny pro členy SONS, kteří jsou zároveň držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P:

           100 Kč/ ½ hod. nebo 200 Kč/ hod. (klasická sportovní masáž)

 

28.6.   Literární posezení s audioknihami v knihovně Křižák - 14:00 – 16:00

 

29.6.   Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak od 14:00, 35 Kč/osoba

Na všechny akce se prosím hlaste předem kvůli počtu míst na čísle: 775 438 194 nebo

na mailu: pribram-odbocka@sons.cz

„Bodování“

 

1.  Výsledek obrázku pro Å¡estiboddíl: Seznámení s Braillovým bodovým písmem 
 

Jak to vlastně funguje?

Každé písmeno je tvořeno základním šestibodem. Představme si šestku na herní kostce. Takto vypadá i náš základní šestibod. Jde tedy o dva sloupečky v rozměrech dvakrát tři body. Kombinací těchto bodů vzniká každé jednotlivé písmenko abecedy. Body jsou očíslované od jedničky do šestky. Číslování je od levé strany odshora dolů. Nejprve tedy bereme levý sloupeček posléze pak pravý. V praxi je to o tom, že písmenko A je tvořené bodem jedna  a ničím jiným. Vizuálně tedy vidíme pouze jednu tečku vlevo nahoře. Toto číslování je velmi důležité si ujasnit, protože pak si snadno můžeme říci, že například  písmeno R je tvořeno body jedna, dva, tři a pět. Příště si ukážeme první písmenka prakticky.

Braille.jpg

A jak bodové písmo vzniklo?

Braillovo písmo vytvořil francouzský učitel Louis Braille (1809-1852), který ve třech letech oslepl následkem nehody. Ve dvanácti letech se setkal s vojákem Charlesem Barbiersem, který mu ukázal tajnou vojenskou abecedou určenou ke čtení za tmy. Abeceda využívala systém dvanácti vystouplých teček, byla však obtížně čitelná a tudíž nepoužitelná. Louis Braille počet teček zredukoval na šest a během následujících třech let ji ještě zdokonalil. Tou dobou mu bylo teprve patnáct let. První kniha v Braillově písmu vyšla v roce 1829, velký zájem o ni však nebyl. Přestože Louis Braille své písmo průběžně vylepšoval (např. přidáním číslic a matematických symbolů), do jeho smrti se mezi slepými téměř nerozšířilo. 

Představení kompenzační pomůcky

promo

Hmatové mapy

Tentokrát jsme se rozhodli předvést Vám poněkud netradiční kompenzační pomůcku. Jedná se o hmatové mapy. Jelikož všichni členové naší odbočky někdy v životě alespoň částečně viděli, tak všichni máte představu o tom, jak taková mapa vypadá vizuálně. A teď si představte, že to vše vnímáte hmatem. Říkáte nepředstavitelné? Pravdou je, že hmatových prvků je nesrovnatelně méně, než byste zjistili z běžné mapy. Nicméně hmatem krásně rozeznáte chodníky a ulice, vodní či zelené plochy, schody, budovy a hlavně si prostřednictvím těchto prvků ujasníte velikosti jednotlivých domů a ulic. Je možné si takto prohlédnout nějakou trasu, kterou se chceme naučit a snáze ji tak pochopit. Pokud plánuje člověk nějaký výlet, je možné nechat si vytisknout mapu města nebo místa, kam se chystá. Může si tak předem prohlédnout památky a vesnice v celém okolí.

Myšlenkou projektu je zpřístupnit hmatovou formou mapy pro všechny 
nevidomé. Výroba takové mapky je tedy cenově přístupná. Jedna strana A4 stojí 30 Kč.  Pokud jde o nějaké větší místo je možné pro větší 
přehlednost mapu podlepit a získat tak velký čtverec s dostupnou a 
přehlednou lokalitou. 

Pokud neumíte Braillovo písmo, nevadí. Ulice jsou sice popsány v bodovém písmu, stejně jako ke každé mapě automaticky vytištěné  poznámky a vysvětlivky. Vše je ale možné zaslat i v elektronické podobě 
prostřednictvím e-mailu. 

Některé vzorové mapy budou k dispozici na naší odbočce. K prohlédnutí 
bude okolí SONS a cesta na nejbližší autobusovou zastávku Kladenská.  Následně pak plánek celé Příbrami a jejího bezprostředního okolí. Přijďte si prohlédnout Vaše město. Mapy budou také k dispozici na největší akci 
tohoto měsíce a to na Černé kavárně 9. 6. 2018


Stupnice, Spravedlnosti, Soudce, Soud, Logo, Zákon                Sociálně-právní poradna

              SONS ČR, z.s. Příbram

Vážení přátelé,

 

v nejnovějším článku ze sociální poradny se podíváme na zoubek tomu, proč vlastně je tak důležité být jakožto nevidomý označen bílou holí. Jedná se o věc zakotvenou v zákoně a je tedy naší povinností se tímto nařízením řídit. Pojďme se tedy na to podívat.

Předpis, který nese název "Speciální označení vozidel a osob", obsahuje 
odstavec 10 tohoto znění: 

„Ke svému označení jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby nevidomé bílé hole a osoby hluchoslepé červenobílé hole.“ 

Říká-li právní předpis, že někdo něco dělá, pak to znamená, že to dělat má, resp. dělat musí, nechce-li ustanovení právního předpisu porušovat. Na důsledky, které s sebou může porušení této právní povinnosti nést, se zaměříme za chvilku, teď ještě doplňme znění zákona ustanovením prováděcího předpisu, které stanoví, jak má ona bílá, resp. Červenobílá hůl vypadat. Konkrétně jde o vyhlášku Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., která v § 21 odst. 2 upřesňuje: 

„Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby  hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i  hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním  reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.“

Od právních předpisů stanovených vlastností bílé a červenobílé hole se 
vraťme k tomu, jaké riziko hrozí nevidomému, který právní povinnost danou zákonem o silničním provozu poruší.

Občanský zákoník říká toto: 

„Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a 
zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co 
tím způsobil.“

Co se rozumí absolutními právy? Lze přinejmenším uvést tato: právo na 
život, tělesnou integritu, zdraví, svobodu nebo vlastnictví.  Představme si tedy nevidomého, který půjde po jemu velmi dobře známé trase bez bílé hole a cestou se srazí s chodcem, který si kvůli pádu na  chodník poraní nohu. Tomuto chodci by se jistě podařilo vymoci náhradu veškeré utrpěné škody na nevidomém, který tím, že nebyl označen bílou holí, porušil právní povinnost, čímž došlo k porušení chodcova 
absolutního práva na zdraví. 

Dokonce je znám případ, kdy nevidomý chodec přecházel samostatně silnici, aniž by měl bílou hůl. A právě v této situaci byl sražen řidičem motorového vozidla; pokud by nevidomý bílou hůl s sebou měl, nejen že by se možná podařilo této nehodě předejít, ale také by s velkou pravděpodobností řidič plně odpovídal za způsobenou škodu, zatímco takto se snažil odpovědnosti zbavit, resp. ji alespoň snížit poukazem na porušení právní povinnosti nevidomým.

Samozřejmě může se zdát, že při chůzi s průvodcem tato povinnost odpadá, avšak i při doprovázení vidícím člověkem mohou nastat situace, kdy nevidomý zůstane na nějakou dobu stát samostatně bez průvodce. A i tady mohou nastat situace, kdy se nechtěně někdo zraní a opět za to ponese odpovědnost nevidomý, který nebyl označen bílou holí. Představte si také situaci, kdy s průvodcem jede nevidomý v autobuse. Pokud nevidomý opět není viditelně označen holí, může nastat situace, že revizor bude trvat na prokázání hendikepu. Někteří se mohou spokojit s předložením kartičky ZTP ovšem může nastat také situace, kdy se bude revizor dožadovat ukázání bílé hole. 


Uvědomme si, že bílá hůl nevidomého nevyčleňuje ze společnosti a je třeba, aby se stala součástí běžného života.


 

Andrea Hlaváčková, DiS.

Kontakty do sociální poradny: 
Pondělí: 9:00 – 14:00 na objednání
úterý: 9:00 – 14:00 na objednání
mobil: 605 948 662, 778 702 405

e-mail: hlavackova@sons.cz 
Po předchozí domluvě je možné naplánovat schůzku také mimo výše 
stanovené dny a hodiny. 

Kontakty:

Adresa:

SONS ČR, z. s.  OO PŘÍBRAM

Žežická 193, 261 01, Příbram 7

E-mail: pribram-odbocka@sons.cz

Pracovníci:

Vedoucí pracoviště:

Radka Lienertová

Tel.: 775 438 194

Email: lienertova@sons.cz

Sociální pracovnice a předsedkyně odbočky:

Andrea Hlaváčková, DiS.

Tel.: 778 702 405

Email: hlavackova@sons.cz

Web: www.sons.cz/pribram

Úřední hdiny:

Pondělí: 08:00 – 14:0

Jiná doba možná po předchozí telefonické domluvě