Květen 2018

INFORMÁTOR

Č. 5 / 2018

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

PŘÍBRA

 

   Vydává:               SONS ČR, z.s.  OO PŘÍBRAM

                                Žežická 193, 261 01, Příbram 7

                                Tel.: 775 438 194, 778 702 405

                                Email: pribram-odbocka@sons.cz

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky

SONS ČR, z. s. PŘÍBRAM a jejich příznivců.

Je neprodejný.

Související obrázek

Vážení členové a příznivci SONS Příbram,

 

Duben je za námi snad i se svým aprílovým počasím, kdy jsme žádný den nevěděli, jak se vlastně obléci a jestli s sebou vláčet deštník nebo větrovku. Všechno krásně kvete a Příbram je plná jarních barev stejně jako náš květnový informátor akcí. Na co se tedy můžete těšit?

Poslední kurz keramiky máme úspěšně za sebou a bylo opravdu plno. Všechny lekce se velmi vydařily a po hlíně se nám bude stýskat. Nezoufejte však. Když všechno dobře dopadne, čeká nás na podzim pokračování. Vypálené sošky koček spolu se všemi vázičkami a květináči z poslední lekce se v Domě dětí a mládeže ještě nějakou dobu zdrží a to až do 13. června, kdy proběhne výstava, a poté si je budete moci odvézt a těšit se s nimi doma.

Pravidelné zdravotní cvičení dostane v květnu trochu na frak a to díky dvěma státním svátkům, které vychází letos právě na úterky. Zato nás čekají hned tři návštěvy solné jeskyně, bohužel však pro tento měsíc odpadají literární odpoledne v knihovně.

Stejně jako se tvrdí, že máj je lásky čas, stejně tak platí i to, že se 
probudila nejen příroda, ale také nadšení pro sportovní aktivity. 

Za sebou máme další turnaj v Showdownu. Čeká nás herní odpoledne se šipkami, vypravíme se protáhnout těla na cvičební stroje a projdeme se po Svaté Hoře, ze které se necháme svézt turistickým vláčkem.

V poradně se tentokrát dozvíte zajímavé informace o poštovních a telekomunikačních službách.

Zároveň bychom Vám rádi nabídli možnost využít služby nevidomého maséra Jiřího Pikeše, který by k nám mohl dojíždět podle potřeby podle aktuálního plánu jednou nebo dvakrát za měsíc.
Jirka již více jak dva roky masíruje v pražské firmě Novida, která zaměstnává nevidomé maséry. V současné době zde však svou činnost ukončil a vydal se jinou cestou. Také je současně předseda liberecké odbočky SONS a tak exkluzivně klientům SONS nabízí zvýhodněné ceny. V nabídce zatím máme nasmlouvanou hodinovou a půlhodinovou masáž. Prozatím bychom rádi 
zjistili Váš zájem. Pokud se nám sejde více zájemců, dovezeme do 
kanceláře lehátko, které nám bude zapůjčené na dobu neurčitou. Masáže budou tedy probíhat přímo u nás v centru, kam jste zvyklí docházet. První květnový termín, na který se již teď můžete hlásit, naleznete v programu včetně ceny. Hlaste se co nejdříve.


Těšíme se na Vaši účast.

 

Chceme Vás opět požádat, abyste se vždy hlásili na všechny akce dopředu na toto číslo: 775 438 194 nebo na 778 702 405, případně na e-mail: pribram-odbocka@sons.cz. Je to opravdu velmi důležité, jelikož někdy se třeba chystáte, ale akce se zruší, protože nemáme nahlášené žádné zájemce. Stejně tak důrazně prosíme o odhlašování a to i v případě pravidelných akcí jako je třeba cvičení nebo solná jeskyně! Prosíme tedy, volejte, případně jen prozvánějte, zavoláme Vám vždy zpátky!

 

Moc děkujeme za pochopení.

Program akcí: Květen 2018

4.5.     Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak od 14:00, 35 Kč/osoba

 

11.5.   Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak od 14:00, 35 Kč/osoba

 

12.5.   Výlet na Svatou Horu, návrat turistickým vláčkem, 12:30 – 15:30

 

15.5.   Cvičení Fit Senior s Kristýnou: v centru SONS 14:00 – 15:00, 30 Kč/osoba

 

22.5.   Cvičení Fit Senior s Kristýnou: v centru SONS 14:00 – 15:00, 30 Kč/osoba

 

21.5.   Herní odpoledne v centru SONS, čekají Vás šipky, Člověče, nezlob se,

           Quardo a když bude hezky tak si venku zacvičíme na cvičebních

           strojích, 14:00 – 16:30

 

25.5.   Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak od 14:00, 35 Kč/osoba

 

29.5.   Cvičení Fit Senior s Kristýnou: v centru SONS 14:00 – 15:00, 30 Kč/osoba

 

31.5.   Masáže v centru SONS, na objednání, v rozmezí od 13:00 do 19:00

           Ceny: 200 Kč/ ½ hod. nebo 400 Kč/ hod. (klasická sportovní masáž)

           Ceny pro členy SONS, kteří jsou zároveň držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P:

           100 Kč/ ½ hod. nebo 200 Kč/ hod. (klasická sportovní masáž)

Zde je seznam kurzů, které Jiří Pikeš absolvoval a na kterých se lze domluvit:

indická masáž hlavy

havajská masáž (lomi-lomi)
reflexní masáž plosek, rukou, beder a šíje
lymfatická masáž nohou
těhotenská masáž
medová masáž
mobilizační techniky
baňkování

Na všechny akce se prosím hlaste předem kvůli počtu míst na čísle: 775 438 194 nebo

na mailu: pribram-odbocka@sons.cz


Představení kompenzační pomůcky

Mincovky


1)  Praktická silikonová (gumová) mincovka, která  je určena na euromince.
Lze ji však použít i na českou měnu, jen se do ní nevejde  kovová padesátikoruna.
Celkem do mincovky umístíme 133 Kč.

K dispozici v Tyflopomckách v Praze.

Cena: 160,00 Kč vč. DPH

2) Rychlý pomocník při placení.
Plastová mincovka slouží k přehlednému uložení mincí české měny.
Od každého druhu mince se vejdou 4 kusy.
Mince uložíte v celkové hodnotě 285Kč.
Velikost cca 8cm.

K dispozici pouze v prodejně Tyflopomůcek v Olomouci, možnost objednat (poštovné 80 Kč).

 

Cena: 50,00 Kč vč. DPH


Stupnice, Spravedlnosti, Soudce, Soud, Logo, Zákon                Sociálně-právní poradna

SONS ČR, z.s. Příbram


Vážení přátelé,

pro měsíc květen jsem si pro Vás připravila zajímavé informace. Přestože doba, kdy jste byli nuceni kvůli počasí volat spíše telefonem, než si dojít za kamarádkou na návštěvu osobně, i tak si myslím, že informace o poštovních a telekomunikačních službách přijdou každému vhod.  Připravila jsem pro Vás stručný výtah z našich aktuálních zákonů. Pokud byste se chtěli na některé informace doptat nebo si některé z nich upevnit a ujistit se o jejich správnosti, jsem tu pro Vás v sociální poradně a to každé pondělí, a nebo vše můžeme vyřídit pěkně telefonicky nebo e-mailem a to kterýkoli pracovní den. 

 

Poštovní službou je činnost prováděná na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímž účelem je dodání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky.

Podle § 6 výše citovaného zákona se poštovní služby poskytují podle poštovních podmínek, které musí mít vždy písemnou formu.

Provozovatel je povinen poštovní podmínky uveřejnit a umístit na viditelném místě v každé provozovně, v níž lze poštovní smlouvu uzavřít, případně též umožnit dálkový přístup k těmto podmínkám.

Poštovní podmínky musí srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem obsahovat minimálně

1.    popis poskytované poštovní služby,

2.    způsob, jakým lze uzavřít poštovní smlouvu,

3.    požadovanou úpravu poštovní zásilky, její rozměry a hmotnost,

4.    ustanovení určující, který obsah poštovní zásilky je považován za nebezpečný nebo vyžaduje zvláštní zacházení, jakož i povinnou zvláštní úpravu takové poštovní zásilky, 

5.    způsob a podmínky dodání,

6.    cenu poštovní služby, způsob její úhrady a rozsah nároku odesílatele na její vrácení, jestliže provozovatel porušil povinnost vyplývající z poštovní smlouvy,

7.    postup provozovatele při nemožnosti dodání poštovní zásilky,

8.    způsob uplatnění reklamace vad poskytované poštovní služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit a lhůty o jejím vyřízení,

9.    postup provozovatele při otevření poštovní zásilky,

10. rozsah odpovědnosti za vzniklou škodu,

11. podmínky pro zaslání poštovní zásilky nebo peněžní částky do zahraničí, pokud takovou službu nabízí.

Pokud provozovatel nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

V § 8 zákona o poštovních službách dále stanoví případy, za nichž může provozovatel otevřít poštovní zásilku. Není-li dále stanoveno jinak, je provozovatel oprávněn otevřít poštovní zásilku, jestliže ji nelze dodat ani vrátit, je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle poštovních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, jejíž poštovní podání není podle poštovních podmínek dovoleno, a nebo je podezření, že obsahuje věc, která nebyla podána předepsaným způsobem, nebo má poškození či jinou závadu, která by mohla být příčinou vzniku škody.

Provozovatel je povinen o otevření poštovní zásilky informovat při dodání adresáta, popřípadě odesílatele při vrácení poštovní zásilky.

Obsah poštovní zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu otevření. U písemností musí být zajištěna ochrana listovního tajemství.

Podrobnější podmínky pro poskytování poštovních služeb dále upravuje vyhláška Českého telekomunikačního úřadu č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování.

§ 7 této vyhlášky upravuje Službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby jak v rámci České republiky, tak i do zahraničí.

Jako obsah poštovních zásilek při poskytování této služby jsou povoleny jen věci pro potřebu nevidomých, kterými se rozumí písemnosti pořízené hmatným písmem pro nevidomé, zvláštní papíry pro potřebu nevidomých za podmínky, že odesílatelem je zařízení sloužící uspokojování zvláštních potřeb nevidomých nebo zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého za podmínky, že odesílatelem nebo adresátem je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé. Poštovní zásilka je zabalena tak, aby bylo možno bez porušení obalu přezkoušet její obsah. Hmotnost poštovní zásilky nepřesahuje 7 kg. Rozměry poštovní zásilky jsou minimálně 14 x 9 cm. Největší rozměr zásilky nepřesahuje 60 cm a součet všech tří rozměrů 90 cm.

Při poskytování služby bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby provozovatel převzetí poštovní zásilky nestvrzuje a příjemce její převzetí nepotvrzuje. V případě ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody neposkytuje.

Služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby zahrnuje i dodání doporučených zásilek. Je-li v rámci této služby odesílatelem požadováno dodání doporučené zásilky, provozovatel převzetí poštovní zásilky stvrzuje a příjemce její převzetí potvrzuje. V případě ztráty poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje v paušální výši a v případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky se náhrada škody poskytuje až do výše částky určené odesílatelem nebo částky sjednané v poštovní smlouvě. 

1. Slevy při poskytování telekomunikačních služeb

Problematiku týkající se poskytování telekomunikačních služeb upravuje zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje na základě práva Evropských společenství podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad podporují hospodářskou soutěž při zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací a přiřazených prostředků a doplňkových služeb podnikateli zejména tím, že při rozhodování ve své působnosti zajišťují m.j. také, aby uživatelé, včetně zdravotně postižených uživatelů, získali maximální výhody z hlediska možnosti volby služby, ceny a kvality.

Český telekomunikační úřad dále prosazuje zájmy koncových uživatelů zejména tím, že při své činnosti

a) zajišťuje, aby všichni koncoví uživatelé měli přístup k univerzální službě,

b) zajišťuje v souladu s ustanoveními tohoto zákona vysokou úroveň ochrany spotřebitelů,

c) přispívá k zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů a soukromí,

d) podporuje poskytování jasně formulovaných informací, zejména prosazováním transparentnosti cen a podmínek pro používání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací,

e) řeší v souladu s ustanoveními tohoto zákona potřeby zdravotně postižených koncových uživatelů nebo osob s nízkými příjmy.

V § 38 a následujících zákon dále stanoví rozsah univerzální služby, práva koncových uživatelů a povinnosti podnikatelů zajišťujících veřejně dostupné sítě a poskytujících veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Cílem je zajistit pro koncové uživatele dostupnost veřejných komunikačních sítí a služeb ve stanovené kvalitě, které uspokojí jejich přiměřené potřeby.

V rámci univerzální služby je Český telekomunikační úřad oprávněn uložit podnikatelům povinnost poskytovat následující služby

a)    připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti,

b)    přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě,

c)    pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům,

d)    informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele,

e)    služby veřejných telefonních automatů,

f)     přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení,

g)    doplňkové služby ke službám uvedeným v písmenech a) a b), kterými jsou:

1.    postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele,

2.    bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka a

3.    bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele.

Podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu, kteří podali přihlášku a vyhověli podmínkám účasti ve výběrovém řízení, český telekomunikační úřad uloží povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu. Využití zvláštních cen nesmí tyto osoby omezovat ve využívání všech veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovaných jinými podnikateli. Zvláštní ceny se poskytují osobě se zvláštními sociálními potřebami, která se prokáže podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou telefonní službu, kterému byla uložena povinnost poskytovat zvláštní ceny, potřebnými doklady. Ztráty vzniklé tomuto podnikateli zvláštními cenami hradí stát prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu.

 

Andrea Hlaváčková, DiS.

Kontakty do sociální poradny: 
Pondělí: 9:00 – 14:00 na objednání
úterý: 9:00 – 14:00 na objednání
mobil: 605 948 662, 778 702 405

e-mail: hlavackova@sons.cz 
Po předchozí domluvě je možné naplánovat schůzku také mimo výše 
stanovené dny a hodiny. 

Kontakty:

Adresa:

SONS ČR, z. s.  OO PŘÍBRAM

Žežická 193, 261 01, Příbram 7

Email: pribram-odbocka@sons.cz

Pracovníci:

Vedoucí pacoviště:

Radka Lienertová

Tel.: 775 438 194

Email: lienertova@sons.cz

Sociální pracovnice a předsedkyně odbočky:

Andrea Hlaváčková, DiS.

Tel.: 778 702 405

Email: hlavackova@sons.cz

Web: www.sons.cz/pribram

Úřední hodiny:

Pondělí: 08:00 – 14:0

Jiná doba možná po předchozí telefonické domluvě!