Poskytované služby

Sdružujeme nevidomé a slabozraké občany starší 15-ti let a jejich příznivce a společně hájíme jejich zájmy a usilujeme o odstranění bariér. Zároveň nabízíme zdarma následující služby:

Základní poradenství

V rámci základního poradenství nabízíme klientům zprostředkování potřebných informací a kontaktů, které jsou kolikrát pro člověka, jenž přichzí o zrak, naprosto zásadní. To zahrnuje například informace o kompenzačních pomůckách a jejich používání, o příspěvcích naa péči a dalších sociálních dávkách, zprostředkování a pomoc s výukou sebeobsluhy, prostorové orientace a Braillova písma a další. Poradenství se zaměřuje na zmírnění negativních důsledků zrakového postižení člověka, dosažení vyšší míry jeho nezávislosti na pomoci jiných lidí a tím také lepších předpokladů pro jeho integraci do společnosti. Dále také na usnadnění běžného života.

Probíhá přímo v našem centru každé pondělí od 9:00 do 14:00 a středa od 9:00 do 12:00 nebo kdykoli jindy po telefonické domluvě. Poradit se také můžete prostřednictvím telefonických nebo e-mailových konzultací.

Volnočasové aktivity

Tato služba nabízí smysluplné využití volného času lidem s těžkým zrakovým postižením a umožňuje jejich zapojení do společnosti.

V rámci volnočasových aktivit probíhají společná setkávání, přednášky, besedy, návštěvy solné jeskyně, literární a hudební odpoledne v knihovně, cvičení pro seniory,tvořivá dílna, bowling, střelba, Tréninky paměti, výlety, terapeutické kurzy, plavání a spousta dalších aktivit.

V rámci odbočky byl také utvořen turistický kroužek SPOLU a tvořivá dílna. Výrobky zrakově postižených klientů, je možné prohlédnout si u nás v centru, nebo v naší fotogalerii, kde naleznete i další fotky z dalších volnočasových aktivit.

Osobní asistence

Pracovnice a dobrovolníci poskytují také osobní asistenci. Nabízíme doprovod (na nákup, na úřad, k lékaři atd.), předčítání (knihy, dopisy, příbalové letáky atd.), pomoc s ovládáním kompenzační pomůcky nebo společnost a popovídání.

Osvětová činnost

P Služby pro širokou veřejnost jsou besedy a přednášky pro všechny věkové kategorie. V rámci těchto akcí se lidé seznámí s každodenním životem nevodimého, s pomůckami a s vodícím psem. Důležitou součástí jsou i ukázky správného kontaktu a komunikace s nevidomým člověkem. V rámci osvěty také pořádáme improvizované Černé kavárny, kde si veřejnost na vlastní kůži může na chvíli vyzkoušet , jaké to je žít ve tmě. Propagace příbramského pracoviště SONS probíhá také na výstavách a prezentačních akcích.  V centru SONS probíhají dny otevřených dveří. V rámci této akce bude možné získat informace o naší činnosti a o životě se zrakovým postižením Návštěvníci si budou moci vyzkoušet simulační brýle zrakových vad, chůzi s bílou holí, různé kompenzační pomůcky nebo si zahrát hmatové deskové hry poslepu apod. Zkrátka si budou moci vše osahat a vyzkoušet a ještě si třeba odnesou nějaký výrobek z naší tvořivé dílny.

Časopis KUDY?

Při našem centru vychází občasník KUDY? Je k dostání v elektronické podobě, v černotisku i v audiopodobě. Kromě informací o naší činnosti a plánovaných akcích obsahuje i literární rubriku, kde se s Vámi naši klienti podělí o své zkušenosti, příběhy a postřehy ze života se zrakovým postižením. Tyto příspěvky budou vždy zveřejněny i na našich webových stránkách v rubrice Horory ve tmě.

Časopis je k přečtení  na hlavní knihovně Jana Drdy na nám. T.G.M. a na pobočce Knihovny Jana Drdy v Křižáku, nebo Vám jej můžeme bezplatně elektronicky zasílat mailem. Máte-li zájem, kontaktujte nás.