Kdo jsme?

Pomáháme si (zorientovat se) v životě.

Jsme Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR). Spolek s celostátní působností, který píše svou historii od června 1996, a je pokračovatelem tradice péče o nevidomé, která se na našem území datuje od začátku 19. století.

Své odbočky a odborná střediska máme ve většině okresů, evidujeme na 10 000 členů.

Jaké jsou naše priority a poslání:

Sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakové postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k jejich integraci do společnosti.

Socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech.

Odstraňování architektonických a informačních bariér pro zrakově postižené.

Hledání nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně osvětlování této problematiky.

Naše centrála:

Krakovská 21

110 00 Praha 1

www.sons.cz

Tel.: 221 462 462

Č. registrace u MV: II/s-OS/1-30 302/96-R

Datum registrace: 3.7.1996

IČO: 65399447

DIČ: CZ65399447

Pracoviště SONS v Příbrami je oblastní odbočkou SONS ČR, která sdružuje nevidomé a slabozraké občany starší 15 let a poskytuje jim své služby na území Příbramska.

Cílem služeb příbramské odbočky SONS je sdružovat osoby s těžkým zrakovým postižením a jejich příznivce, hájit jejich oprávněné zájmy a vytvářet podmínky pro jejich dobrovolnou a zájmovou činnost, zejména je aktivizovat a zvyšovat jejich integraci a podporovat je v samostatném životě.

Příbramská odbočka SONS také vyvíjí aktivity zaměřené na osvětu veřejnosti v problematice a specifice života nevidomých a slabozrakých a také jak těmto lidem správně pomáhat a komunikovat s nimi.

Pracoviště SONS v Příbrami funguje od roku 2013. Částečně převzalo činnost bývalé pobočky Tyflocentra, která zde fungovala od roku 2006 do roku 2013. Bývalí klienti Tyflocentra se stali členy SONS a mohou tak využívat stávajících i nových služeb.

SONS svým členům poskytuje stejné služby jako Tyflocentrum kromě registrovaných sociálních služeb.