Informátor

 

Vážení členové SONS, dostává se Vám do rukou říjnový Informátor našeho příbramského centra. Podzimní měsíc je opravdu nabitý akcemi. Především Vás zveme na seminář Braňte se!, na přednášku o Svaté Hoře, na Den zdraví a Veletrh neziskovek. Tvůrčí dílna má tentokrát na programu výrobu voňavých mýdel, v centru si pochutnáme na salátech a protáhneme těla při cvičení a bowlingu. Nechybí ani novinka ze světa kompenzačních pomůcek a pozornost věnujte i článku o bariérách, třeba Vás mile překvapí. Neváhejte a hlaste se na akce už nyní!

Bariéry v Příbrami týkající se nevidomých a slabozrakých

Máme pro Vás dvě příjemné zprávy ohledně odstraňování bariér pro zrakově postižené v Příbrami. 
Stálo to tři roky úsilí a neustálého dotírání, ale podařilo se. Po úpravách, instalaci a zaměřování bylo v minulém týdnu spuštěno hlášení zastávek ve všech linkách příbramské MHD.
Pokud tedy pro Vás cestování autobusem po Příbrami bylo náročné, doufáme, že ozvučení Vám alespoň trochu usnadní orientaci a budete moci jezdit s MHD i sami. 
Jelikož se ale jedná v Příbrami o novinku, budeme se muset ještě nějakou dobu zřejmě potýkat s lidským faktorem, zejména ze strany řidičů, kteří hlášení v autobusech často vypínají. Nejsou zvyklí na to, že někteří lidé se zrakovým postižením nenosí bílou hůl, a tak si myslí, že to není potřeba. Je tedy nutné se pokud možno pokaždé ozvat. Jestli se Vám nechce konfrontovat přímo řidiče v autobuse, na webových stránkách společnosti Arriva, která příbramskou MHD zajišťuje, je možné vyplnit stížnost ve formuláři a zaslat. Případně se obraťte na nás, je třeba znát čas a linku, ve které nebylo hlášení puštěno. Jedině tak, že se budeme neustále ozývat docílíme toho, že se tato služba stane zcela běžnou, jako je tomu v jiných městech.
 
Druhá zpráva se opět týká akustických změn. Naše pracoviště SONS Příbram se ve spolupráci s centrem pro odstraňování bariér pro zrakově postižené spojilo se společností DINASYS, s.r.o., která se zabývá orientačními systémy pro postižené. Tato společnost nabídla naší organizaci spolupráci s ozvučením některých budov a úřadů v Příbrami. V současné době jednáme s následujícími institucemi: 
 
1. Městský úřad Příbram
2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
3. Úřad práce 
4. Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram
5. OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , a.s. 
6. Poliklinika Ravak 
7. autobusové a vlakové nádraží
 
Akustické majáčky, které navádí zrakově postiženého prostřednictvím vysílaček VPN, které je možné zakoupit v Tyflopomůckách, budou snad v brzké době umístěné u vstupů výše uvedených institucí. Považujeme to za další důležitý krok směrem k bezbariérové Příbrami a snazší orientaci. Zatím jsou to kapky v moři, doufáme však, že jich bude stále přibývat. O postupu Vás budeme průběžně informovat. 
 

Výsledek obrázku pro Bílá pastelkaBílá pastelka

v Příbrami

Ve středu 12. října 2016 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 17. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 600 dobrovolníků, převážně z řad středoškolských studentů. V Příbrami se zúčastní sbírky Střední zdravotnická škola a střední sociální škola z Březnice a také oddíl příbramských skautek a další dobrovolníci. Za minimální příspěvek 20,-Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku a kalendářík na rok 2017.

Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména tyto projekty: výcvik vodicích psů; odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách; přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce s počítačem, masérský kurs a další povolání); volnočasové a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé; převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma, zvládání práce v domácnosti poslepu a další). Pokud zakoupíte pastelku v Příbrami, podpoříte také naše pracoviště, které pomáhá zrakově postiženým již čtvrtým rokem.

Program veřejné sbírky vyvrcholí Koncertem pro Bílou pastelku, jehož partnerem je hl. město Praha. 12. října od 16:00 h. vystoupí na Václavském náměstí nevidomý zpěvák s hebkým barytonem Radek Žalud a dívčí trio MAKABARA proslulé vynikajícím pěveckým uměním a širokým repertoárem.

 „Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná,“ řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

V roce 2015 činil výtěžek sbírky 1 729 028,- Kč.

Zveme Vás na seminář BRAŇTE SE!

Osvěta v oblasti nekalých praktik prodejců, proti manipulaci ze strany rodinných příslušníků a dluhové pasti pro seniory s těžkým zrakovým postižením. Tento Projekt SONS ČR, z. s. je realizován na základě dotace Ministerstva práce a sociálních věcí z programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Projekt je řízen z Domu služeb SONS ČR v Praze a probíhá v devíti krajích – Středočeském (Příbram, Praha), Libereckém (Semily), Ústeckém (Chomutov), Pardubickém (Chrudim) Plzeňském (Plzeň) Jihočeském (Tábor) Jihomoravském (Brno, Blansko) Zlínském (Zlín, Uherské Hradiště) kraj Vysočina (Jihlava, Třebíč).

U nás se seminář uskuteční v pondělí 17.10. přímo v centru SONS. Tématem je nácvik toho, jak nepodlehnout psychologickým nátlakům ze strany prodejců či rodinných příslušníků a jak se bezpečně chovat v dané situaci. Součástí seminářů budou i zajímavé praktické simulace. Při nich si účastníci vyzkoušejí a zafixují správné chování a komunikační dovednosti.

Program semináře:

9:30 – 9:45 Registrace

9:45 – 9:50 Zahájení

9:50 – 12:00 Teoretická část, vysvětlení pojmů, „nekalá praktika“, „klamavá obchodní praktika“, Zákon o ochraně spotřebitele. Metody používané nekalými prodejci, nejčastější scénáře, vybrané typy manipulátorů, jejich nové praktiky.

12:00 - 12:30 Přestávka na kávu

12:35 – 13:45 Příklady z praxe - podvody na předváděcích akcích, podvody na internetu. Jak se bránit? Rady pro různé situace:  Když volají, když jsou u dveří, když se dostanou dovnitř bytu, na internetu

Praktická část: Vyzkoušíte si, jak se umíte bránit. Jak si poradíte v nasimulované situaci a další

13:45 – 14:00 Prostor pro diskusi a závěrečné shrnutí

Program aktivit centra SONS Příbram

Říjen 2016

7.10.    Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak a posezení   

            u kávy od 14:00, návštěva stojí 35 Kč za osobu

10.10.  Tvůrčí dílna – výroba na jarmarky – mýdla

            15:15 – 17:00 v centru SONS

12.10.  sbírka Bílá pastelka

13.10.  Den zdraví s centru neziskových organizací – prezentace, prodej

             výrobků, občerstvení, měření cukru a cholesterolu a další

             9:00 – 12:00

13.10.  Přednáška NA PAMÁTKU ZE SVATÉ HORY – vyprávění o vlivu

            svatohorských poutí na město Příbram a jeho obyvatele v letech

            1647 – 1950, Mgr. Lenka Blažková, Ph.D., od 17:00 v ústřední

            půjčovně pro děti, 30 Kč

17.10.  Braňte se! – seminář o tom, jak se bránit nekalým praktikám

            podomních prodejců, v centru SONS, 9:30 – 14:00,

20.10.  Tvůrčí dílna – 15:00 – 17:00 – příprava mýdel a svíček na Veletrh

21.10.  Veletrh neziskových organizací – stánek SONS a dalších

            organizací, prodej výrobků a doprovodný program v Estrádním

            sále KD v Příbrami, 11:00 – 18:00

21.10.  Návštěva Solné jeskyně na Poliklinice Ravak a posezení   

            u kávy od 14:00, návštěva stojí 35 Kč za osobu

24.10.  Povídárna u kávy v centru SONS 15:15 – 17:00

27.10.  Literární posezení v knihovně Křižák – poslechy ukázek

            z audioknih 14:00 – 16:00

28.10.  Bowling ve vinárně u Simony 16:00 – 18:00, 40 Kč/osoba

31.10.  Salátové odpoledne – ochutnávka různých druhů salátů z

            Obecnice, v centru SONS, 15:15 – 17:00

Pravidelné aktivity:

Cvičení Fit Senior: každé pondělí v centru SONS 14:00 – 15:00, 30 Kč/osoba, hodina odpadá 17.10. kvůli projektu Braňte se!

Na všechny akce se prosím hlaste předem kvůli počtu míst na čísle: 775 438 194 nebo

na mailu: lienertova@sons.cz

Budík česky mluvící s teploměremPředstavení kompenzační pomůcky

Budík česky mluvící s teploměrem

cena : 850 Kč

Dovolte, abychom Vám představili novinku v prodejnách Tyflopomůcek, o kterou byl velký zájem, ale dlouho chyběla na trhu. Nyní se podařilo výrobu tolik žádané pomůcky zajistit. Digitální budík česky mluvící s teploměrem je přístroj pro časomíru, který vám po zmáčknutí horního celoplošného tlačítka oznámí aktuální čas a teplotu v místnosti. Budík vás může vzbudit třemi různými zvuky – pípáním, kukačkou nebo melodií.  Můžete si nastavit i funkci hlášení každé hodiny. To znamená, aniž byste zmáčkli jakékoliv tlačítko, budík vám řekne každou celou hodinu čas.

Bonusem na tomto budíku je světelné podsvícení ovládacího tlačítka.

Budík je napájen 3 tužkovými bateriemi.

Objednat si jej můžete přes e-shop na www.tyflopomucky.cz nebo telefonicky v Olomouci 585 415 130 nebo v Praze 221 462 464.

Po domluvě na příbramském pracovišti, Vám jej můžeme i dopravit.