Novinka

Vážení a milí,

naše pracoviště SONS Příbram se ve spolupráci s centrem odstraňování bariér pro zrakově postižené spojilo se společností DINASYS, s.r.o., která se zabývá orientačními systémy pro postižené. Tato společnost nabídla naší organizaci spolupráci s ozvučením některých budov a úřadů v Příbrami. V současné době jednáme s následujícími institucemi:
1. Městský úřad Příbram
2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
3. Úřad práce
4. Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram
5. OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , a.s. - Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I
6. Poliklinika Ravak
7. autobusové a vlakové nádraží

Akustické majáčky, které navádí zrakově postiženého prostřednictvím vysílaček VPN, které je možné zakoupit v Tyflopomůckách, budou snad v brzké době umístěné u vstupů výše uvedených institucí. Považujeme to za další důležitý krok směrem k bezbariérové Příbrami a snazší orientaci, i když jsou to zatím kapky v moři, doufáme, že jich bude stále přibývat. O postupu Vás budeme průběžně informovat. Dotazy prosím směřujte na kolegyni Andreu Hlaváčkovou, DiS, Tel: 605 948 662, mail: hlavackova@sons.cz