Pozvánka na den otevřených dveří

SONS Příbram Vás zve na Den otevřených dveří!

Pokud se chcete dozvědět o tom, jak vypadá život lidí s těžkým postižením zraku a jak se správně chovat k nevidomému, máte v pondělí 9. března jedinečnou možnost navštívit centrum příbramské Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), kde proběhne den otevřených dveří.

Prostory centra Vám budou otevřeny od 10 do 18 hodin.

Budete moct zjistit, jak správně nabídnou pomoc nevidomému člověku na ulici, jaké pomůcky používají tito lidé při svých každodenních aktivitách a jak vlastně tráví svůj volný čas. Setkáte se s vodícím psem a uvidíte, jak umí usnadnit své paničce život. Můžete si také na vlastní kůži vyzkoušet chůzi s bílou holí s klapkami na očích, zahrát hmatové hry či napsat vzkaz v Braillově písmu. Podíváte se na svět přes brýle, které simulují zrakové vady a vyzkoušíte si různé kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké.

To vše a ještě mnohem více 9. března přímo v centru SONS Příbram na bývalé 8.ZŠ v Žežické 193, v Příbrami 7. Vítána je jak nejširší veřejnost, která chce nahlédnout do života lidí s těžkým postižením zraku, tak i ti, kterých se daná problematika přímo dotýká.